Home Wat zijn we Wat doen we AYMA AMAS partners Contact

Amsterdam Mutual Aid System

NL / EN

Wat is AMAS

Amsterdam Mutual Aid System, kortweg AMAS, is een samenwerkingsproject van oliemaatschappijen en opslagterminals Aircraft Fuel Supply Schiphol, Zenith Energy, Evos Amsterdam West, Evos Amsterdam Oost, EuroTank Amsterdam B.V. en Exolum Amsterdam B.V. ten aanzien van brandbestrijding bij grote calamiteiten.

AMAS zorgt voor materiaal om ervoor te zorgen dat de brandweer in staat is om ook grote branden bij de betrokken oliemaatschappijen en opslagterminals te bestrijden. Veranderende regelgeving vanuit Europa en strengere eisen vanuit de Nederlandse overheid vereisen deze maatregelen. Daarnaast is voor grote branden, zoals tankbranden en tankputbranden, flexibel inzetbare brandbestrijdingsmateriaal nodig. Een systeem dat bij de steeds veranderende wind snel verplaatst kan worden is een vereiste als er een tankputbrand uitbreekt. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die deze bedrijven willen nemen op het gebied van veiligheid en om een dergelijk systeem te realiseren, is AMAS een aantal jaar geleden als project van start gegaan.

Inmiddels heeft AMAS het flexibel inzetbaar brandbestrijdingsmateriaal aangeschaft. Om dit materiaal effectief in te kunnen zetten en voldoende mankracht beschikbaar te hebben voor het systeem, is een samenwerkingsverband (publiek private samenwerking) met de brandweerkorpsen in de regio Amsterdam Amstelland opgericht onder de naam AYMA (Amsterdam Ymond Mutual Aid). Doel van AYMA is om materieel en mankracht beschikbaar te hebben om veiligheid in de regio te vergroten en te voldoen aan de gestelde regelgeving.